تبلیغات
یه یادگاری از دوران... - آن کس که ... و ... که ...

یه یادگاری از دوران...

یكی بود... هنوز هست...

یه برهه هایی از زمان هست، که انگار خیلی حرف داری بزنی...

شاید خیلی میدونی...

یه برهه هایی از زمان هست، که حس میکنی که نمیدونی...

حس میکنی، نمیدونی، و میدونی که نمیدونی...

و تجربه بهت گوش زد میکنه که شاید حتی 

نمیدونی، و نمیدونی که نمیدونی...

اون موقعه که می فهمی شاید درست اینه که ....
 
                                                       کمتر حرف بزنی!

نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 02:32 ق.ظ توسط زهرا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin