تبلیغات
یه یادگاری از دوران... - یا مدبر اللیل و النهار

یه یادگاری از دوران...

یكی بود... هنوز هست...

خسته ام خیلی

فشار کار ها و فکر ها و برنامه هایی که هست و باید انجام بدم،

و کار هایی که نمیتونم کاریش کنم،

و فکر هایی که باید تحمل کنم،

و ... و ... و ...

داره له ام می کنه....

به قول هم ساده 

له له

امسال اصلا حوصله ی دید و بازدید نداشتم... و چقدر زود این فرصت خیلی کوتاه گذشت...

کار های توی خونه ام زیاده، نیاز دارم حداقل یک هفته دیگه توی خونه باشم...

از لحاظ روحی هم داغونم!!!

و چقدر کار دارم برای توی خونه...

و چیکار کنم!!!!

آه خدای من...به همه دوستان التماس دعا دارمنوشته شده در سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت 09:12 ب.ظ توسط زهرا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin