یه یادگاری از دوران...

یكی بود... هنوز هست...

امروز به این نتیجه رسیدم كه دستگاه مختصات تصمیم گیری های من سه بعدیه!

یه بعد احساس

یه بعد عقل

یه بعد جنون

و تقریبا به این نتیجه رسیدم كه با تصمیم گیری در بعد سوم، آرامش بیشتری دارم نقطه سرخط

نوشته شده در دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 12:04 ق.ظ توسط زهرا نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin